Koblacja

Koblacja - Jest to nowoczesna metoda wykorzystująca energię fali o częstotliwości fali radiowej która wzbudzając cząsteczki elektrolitu  /roztwór soli fizjologicznej wyciekający z końcówki narzędzia/ wytwarza między końcem narzędzia a operowaną tkanką pole plazmy powodujące dezintegracje/rozpuszczenie / tkanki . Zaletą metody jest niska temperatura pomiędzy tkanką a narzędziem  40-70 C /dla porównania klasyczne urządzenia elektrochirurgiczne wytwarzają temperaturę ok. 400 C / oraz niewielka penetracja energii w głąb tkanek .
Zalety tej metody to precyzja oraz zmniejszone do minimum uszkodzenie tkanek co umożliwia szybsze gojenie i zmniejsza dolegliwości bólowe przez co zwiększony jest znacznie komfort pacjenta.

 

 

Metodę wykorzystujemy do:
usuwania trzeciego migdałka ,
usuwania i zmniejszania migdałków podniebiennych ,
chirurgii podniebienia miękkiego i nasady języka w przypadku bezdechów sennych i  chrapania
obkurczania  małżowin nosowych .
usuwania zmian w obrębie błon śluzowych jam nosa, jamy ustnej i gardła
film z zabiegu: http://www.entusa.com/surgery_videos_flash/coblation-tonsillectomy/coblation_flv0.htm