Diagnostyka

W chorobach nosa i zatok bardzo istotna jest dokładna diagnostyka.

Jej zakres  zostaje określony przez lekarza podczas wizyty. 

Endoskopia sztywna

Jest to badanie podstawowe, które powinno zostać przeprowadzone u każdego chorego  z dolegliwościami z obszaru nosa i zatok. Jest całkowicie bezbolesne. Pozwala na bardzo precyzyjną ocenę struktur nosa, ujść zatok oraz nosogardła. Pod kontrolą endoskopu możemy pobrać celowany wymaz z określonej zatoki.

narzedzia


 

 

 

 

 

Endoskopia giętka - fiberoskopia

Badanie to różni się tym od endoskopii sztywnej, że wprowadzany wziernik jest giętki i pozwala na jednoczesną ocenę gardła krtani oraz górnego odcinka tchawicy i przełyku. Badanie to jest lepiej tolerowane przez dzieci dlatego zalecamy je do badania małych pacjentów do oceny przerostu III migdałka

 

Wymaz bakteriologiczny

W sinusmedical pobieramy jedynie wymazy celowane /z określonych miejsc/  uzając je za najbardziej reprezentatywne. Możemy w ten sposób ocenić czy  flora zatok jest patologiczna i zastosować celowaną antybiotykoterapię

 

Wymaz cytologiczny

polega na pobraniu śluzu z nosa bezpośrednio na szkiełko, który następnie zostaje oceniany pod mikroskopem. To jakie komórki zapalne stwierdzamy w wydzielinie z nosa daje nam pośrednio część informacji jaki mechanizm immunologiczny leży u podłoża stanu zapalnego  

 

Tomografia komputerowa

Badanie tomografii komputerowej to obecnie standard w diagnostyce zatok. Wykonujemy je praktycznie w każdym przypadku u chorych z dolegliwościami zatok. Ilość informacji jaką dostarcza to badanie pozwala zazwyczaj na postawienie rozpoznania i zaproponowanie określonej metody leczenia. Przy podejrzeniu nowotworu badanie może być wykonane z kontrastem

tomografia_komputerowa

 

Ważne! : badania nie wykonuj w okresie zaostrzenia zapalenia zatok

Odczekaj ok. 2 miesiące od wygaśnięcia ostrego zapalenia zatok lub zaostrzenia objawów zapalenia  przewlekłego 

Pilne wskazania do tomografii komputerowej występują jedynie   w przypadku podejrzenia powikłań zapalenia zatok : oczodołowych i wewnątrzczaszkowych  - na badanie skieruje wtedy lekarz   

 

RTG zatok : ma bardzo ograniczoną wartość diagnostyczną . Z punktu widzenia naszej praktyki ma już jedynie wartość historyczną    

Rezonans magnetyczny: To badanie zlecamy w przypadkach gdy chcemy dokładnie ocenić części miękkie trzewioczaszki czyli w przypadkach gdy podejrzewamy istnienie procesu nowotworowego.

Bardzo rzadko zlecamy badanie dla oceny procesu zapalnego. Jeżeli pacjent miał wykonywany rezonans magnetyczny np. przy diagnostyce mózgu może być ono wystarczające dla oceny zatok.