Operacja endoskopowa zatok


Operacja endoskopowa zatok


Jest to współcześnie „ złoty standard” w leczeniu operacyjnym zatok  określany  jako chirurgia czynnościowa zatok / ang .FESS – functional endoscopic sinus surgery  /. Przymiotnik czynnościowa w odniesieniu do chirurgii oznacza ,że ujścia zatok są poszerzane /czasami bardzo znacznie / bez wykonywania  w ścianach zatok  ujść  dodatkowych poza ujściem fizjologicznym  . Takie postępowanie stwarza szansę na powrót prawidłowej czynności fizjologicznej błony śluzowej zatok . Po tak wykonanym otwarciu zatok można z nich usunąć polipy , torbiele , ciała obce , czy zalegającą wydzielinę .Operacja endoskopowa wykonywana jest przez nozdrza przy pomocy specjalnych mikronarzędzi  i nie wymaga cięć zewnętrznych .  
Podsumowując celem chirurgii jest :
- usunięcie zmian chorobowych z nosa i zatok
- przywrócenie wentylacji i transportu śluzu w obrębie zatok    
Precyzyjnie i prawidłowo wykonana operacja daje szansę na pełne wyleczenie i odzyskanie pełnego komfortu życia.
Jaki zakres operacji ?
W zależności od rodzaju schorzenia , lokalizacji i rozległości zmian chorobowych oraz objawów klinicznych   operacja może obejmować zatoki szczękowe ,sitowie przednie, sitowie tylne , zatoki czołowe i klinowe

Czas, skala trudności operacji mogą się więc znacząco różnić u pacjentów mających to samo rozpoznanie choroby: przewlekłego zapalenia zatok.  


W SinusMedical zakres i metodę operacji dobieramy indywidualnie do każdego pacjenta zawsze mając na uwadze by była ona jak najmniej inwazyjna i jednocześnie skuteczna dla pacjenta .Procedury  minimalnie  inwazyjne:
Balonikowanie  zatok                                                  

zobacz animację: www.acclarent.com


Jest to relatywnie nowa technika polegająca na wprowadzeniu w obręb ujść zatok specjalnie skonstruowanego cewnika z balonikiem na jego końcu.  Gdy balonik znajduje się w ujściu zatoki zostaje  napompowany bardzo wysokim ciśnieniem wskutek czego  poszerzone zostaje ujście zatoki –umożliwia to drenaż i wentylację zatoki .
Wstępne doniesienia na temat skuteczności tej metody są obiecujące , jednakże nie ma jeszcze rzetelnych badań na temat jej trwałej skuteczności . Ze względu na stosowany sprzęt jednorazowy koszt procedury  jest jak na razie dość wysoki


Przedłużony drenaż zatok


Metoda polega na założeniu do zatok bardzo cienkich drenów do zatok szczękowych i podawaniu przez dłuższy okres czasu leków. Pozwala na bardzo dobrą penetrację leku w obrębie błony śluzowej i ujść zatok.


 Płukanie endoskopowe /Hydrodebridement/


 U pacjentów, u których nawracające objawy związane są z zastojem wydzieliny oraz powstawaniem tzw. "Biofilmu bakteryjnego" metoda ta może być bardzo pomocna w leczeniu. Przy zastosowaniu specjalnego  urządzenia tzw. "film bakteryjny"  wypłukiwany jest pod ciśnieniem roztworem soli fizjologicznej oraz leków. U chorych nieoperowanych na zatoki można pod ciśnieniem ciekłym roztworem soli fizjologicznej i leków oczyścić jamę nosa, przewody nosowe i okolice ujść zatok. U chorych operowanych z otwartymi zatokami  techniką endoskopową, metoda ta pozwala dodatkowo na oczyszczenie wnętrza zatok .