Operacja III go migdał‚ka pod kontrolą… endoskopu techniką… koblacji

Na czym polega operacja klasyczna ?

Operacja III- go migdałka jest najczęściej wykonywanym zabiegiem laryngologicznym u dzieci. Klasyczny sposób usunięcia polega na założeniu przez usta do nosogardła wygiętego noża i ścięciu tkanki migdałka. Operacja przeprowadzana jest bez kontroli wzroku opierając się jedynie na wyczuciu operatora. Krwawienie, które powstaje jest zazwyczaj obfite i zaopatrywne jest przez czasowe założenie tamponady do nosogardła. Wszystkie czynności w bezpośrednim polu operacyjnym wykonywane są bez kontroli wzroku .

Dlaczego preferujemy operację endoskopową z wykorzystaniem koblacji ?

Kilkunastoletnie doświadczenie w operacjach endoskopowych skłania nas do stosowania technik, w których operator precyzyjnie widzi pole operacyjne. Takie możliwości daje endoskopia – obraz z optyki, będącej niejako "przedłużeniem oka operatora", przenoszony na monitor.

Operator widząc dokładnie obraz  pola operacyjnego może  precyzyjnie usunąć tkankę migdałka z nosogardła, rejonu trąbek słuchowych. Koblator wytwarzając pole plazmy wokół końcówki narzędzia pozwala na precyzyjne i bezkrwawe usuwanie tkanki migdałka .

Podsumowując zalety metody to :

- Kontrola endoskopowa pola operacyjnego pozwala na usunięcie migdałka w całości, co zmniejsza prawdopodobieństwo jego odrostu.

- Precyzyjny obraz pola operacyjnego i pełna kontrola narzędzi daje możliwość całkowitego usunięcia tkanki  ze wszystkich rejonów, gdzie jej pozostawienie może odpowiadać za utrzymywanie się objawów chorobowych. Rejonem bardzo istotnym są trąbki słuchowe, gdzie pozostawienie tkanki migdałka może odpowiadać za upośledzenie wentylacji ucha środkowego i utrzymywanie się przewlekłego wysiękowego zapalenia /płyn w uchu/.

- Koblacja pozwala na usunięcie tkanki migdałka zmniejszając do minimum krwawienie podczas operacji.

- Kontrola endoskopowa daje możliwość zamykania małych naczyń w momencie ich powstawania, co minimalizuje utratę krwi i pozwala na utrzymanie bezkrwawego pola operacyjnego .

- Krótszy czas rekonwalescencji i zwiększony komfort pacjenta.