Dr n.med Paweł Poppe

specjalista otolaryngolog

 

 

Zainteresowania zawodowe  : chirurgia endoskopowa zatok i podstawy czaszki

                                                 minimalnie inwazyjne techniki w otolarynolaryngologii

                                                 chirurgia głowy i szyi

          

Dotychczasowa praca i specjalizacja

   Klinika Neurochirurgii Centrum Onkologii im. Marii-Skłodowskiej –Curie 

   Klinika Otolaryngologii CMKP , Warszawa                       

                                             Oddział Otolaryngologii Szpital Bielański , Warszawa  

                                             Klinika Neurochirurgii PAN ,Warszawa

                                             Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej  Akademii Medycznej

 

Praca doktorska : Znaczenie wyboru dostępu operacyjnego i technik operacyjnych w leczeniu 

                             gruczolaków przysadki

 

Istotne kursy  i staże kliniczne     

                          2009            Klinika Otolaryngologii St.Georges Hospital ,Londyn

                          2005            Klinika Neurochirurgii i Klinika Otolaryngologii ,Presbyterian

                                              Hospital , Pittsburgh , USA  

                          2004            Klinika Otolaryngologii , Bern , Szwajcaria

                          2003            Klinika Otolaryngologii , Graz Austria 

                          2002            Klinika Otolaryngologii , Graz Austria 

                          2001            Institute of Laryngology & Otology , Londyn

                          2000            Oddział Otolaryngologii  Szpital im. Dr Peset ,Valencia ,

                    Hiszpania

1999            Klinika Otolaryngologii , Graz Austria                                            

                          1998            Klinika Otolaryngologii  ,Uniwersytet  Denver, USA

                          1996            Klinika Otolaryngologii  ,Uniwersytet Erazma ,Rotterdam ,

                            Holandia

1992            Leicester General Hospital ,U.K